Články o kávě

JAK SE VYRÁBÍ káva bez kofeinu?

Kává bez kofeinu bývá častou volbou pro ty, kdo si chtějí vychutnat aroma a chuť šálku kávy bez vedlejšího efektu stimulantu v kávě obsaženého, tedy kofeinu. Víte, jak se tato káva vyrábí? Abyste si udělali představu o tom, jak se vlastně kofein z kávových zrn dostává, přečtěte si následující řádky.

Proces, při kterém se z kávy odstraní téměř veškerý kofein, se nazývá dekofeinizace. Ta se provádí ještě na zelených kávových zrnech před tím, než jsou pražena. Dle evropských zákonů nesmí káva bez kofeinu obsahovat více než 0,1% kofeinu v případě zrnkové a 0,3% v případě kávy instantní.

Jak dekofeinizace probíhá

Běžně se setkáváme se čtyřmi metodami dekofeinizace. První metoda využívá vody a aktivního uhlíku, další tři metody využívají jako rozpouštědlo etyl-acetát, methylenchlorid nebo kapalný (či superkritický) CO2.

Ačkoliv samotný proces se mírně liší dle konkrétního zpracovatelského závodu, obecně platí postup, kdy vodou nasáklé zrno je omýváno vodou nebo roztokem rozpouštědla a tím dochází k uvolnění kofeinu. Následně se roztok i s kofeinem odsává a celý proces se opakuje, až v zrnech zůstane pouze stopové množství kofeinu. Celý proces podléhá přísné kontrole, která zajišťuje, že množství rozpouštědla, které zůstane v kávě, nepřekračuje zákonem povolený limit.

Proces dekofeinizace zahrnuje následující kroky:

  • Nabobtnání zrn namočením či spařením.
  • Extrakci kofeinu z kávových zrn.
  • Parní odstranění zbytků rozpouštědel ze zrn (v případě použití).
  • Vysušení kávových zrn.

Jednotlivé metody

Metody dekofeinizace se různí především v použití látek, které ze zrn extrahují kofein.

Vodní metoda:

Kávová zrna jsou delší dobu namáčena a promívána ve vodě, čímž postupně dochází k vyplavování kofeinu. Kofein je pak z vody odstraněn pomocí aktivního uhlíku. Kvůli velkému množství vody, které zrna pohlcují, ztrácí káva své původní aroma i chuť. Proto se často využívají následující metody:

Metoda s použitím etyl-acetátu:

Etyl-acetát (EA) se přirozeně vyskytuje v mnoha přírodních produktech a dává charakteristickou vůni mnoha druhům ovoce.  EA se též nachází v kávě. Při dekofeinizaci se používá v kombinaci s vodou. Kávová zrna se opakovaně omývají v roztoku EA, z nejž je kofein pravidelně odstraňován. Proces se opakuje, dokud obsah kofeinu v kávě neklesne na zákonem danou hranici.

Metoda se superkritickým nebo tekutým CO2:

CO2 se běžně nachází ve vzduchu, který dýcháme a sycené vodě, kterou pijeme. Za určitých podmínek umožňuje extrakci kofeinu z kávy aniž by poškozoval ostatní složky obsažené v kávových zrnech. Použití superkritického CO2 vyžaduje velmi vysoký tlak – až 250 atmosfér. Tento postup je efektivní pouze v případě velkovýrobních postupů. Naproti tomu kapalný CO2 může být použit za nižší teploty a tlaku, proces však trvá delší dobu.

Metoda s methylenchlo­ridem:

Methylenchlorid (dichlormethan či DCM) extrahuje pouze kofein a má nízký bod varu. Kávová zrna jsou methylchloridem omývána, tím se z nich dostává kofein. Směs DCM a kofeinu je pravidelně odsávána. Tento proces se opakuje, dokud obsah kofeinu neklesne pod hranici 0,1%.

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.